Anna Rymaszewska

Informacje o autorze

Ma wieloletni staż pracy w organach skarbowych m.in. w dziale orzecznictwa podatkowego. Nie jest jej również obca specyfika pracy w księgowości. Jej doświadczenie zawodowe wzbogaciła studiami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma kwalifikacje zawodowe samodzielnego księgowego i jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W czasie wolnym gra w szachy.

Anna Rymaszewska: Wszystkie