Paweł Sikora: wójt

13 października 2018 r.

Co to jest zarząd komisaryczny i kiedy się go ustanawia?