Mj: stosunek pracy

16 czerwca 2011 r.

Czy można domagać się odszkodowania z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie

5 maja 2011 r.

Czy za zakaz konkurencji obowiązujący po rozwiązaniu zlecenia należy się odszkodowanie