Mj: spółki handlowe

5 kwietnia 2011 r.

Czy jeden członek zarządu może podpisać umowę o pracę z drugim członkiem zarządu

2 października 2010 r.

Czy spółka cywilna może być uznana jako pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy