Dorota Kalinowska: Wszystkie

11 stycznia 2019 r.

Masowe polowania na dziki. Naukowiec: Zwiększy się ich ruchliwość i wzrośnie ryzyko rozprzestrzeniania się ASF