Łukasz Kuligowski

Łukasz Kuligowski

Informacje o autorze

Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2005 roku związany z „Gazetą Prawną” (od września 2009 r. „Dziennik Gazeta Prawna”). Pisze artykuły o tematyce związanej z: szeroko rozumianą ochroną środowiska, prawem transportowym, prawem o ruchu drogowym, prawem farmaceutycznym. Wcześniej był związany z dziennikiem „Życie”, w którym zajmował się opisywaniem wydarzeń politycznych. W trakcie studiów współtworzył studencki serwis internetowy o tematyce kulturalnej „www.culturis.art.pl”. Współpracował także z „Magazynem Internetowym WWW”, praktykował w „Życiu Warszawy” i w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej Kancelarii Prezydenta RP.

Łukasz Kuligowski: Wszystkie

21 marca 2012 r.

Więcej uprawnień dla strażników miejskich. Częściej zatrzymają auto do kontroli

20 marca 2012 r.

Nie będzie można siedzieć nocą na lotnisku