Sandra Szybak-Bizacka: Wszystkie

27 października 2018 r.

Udział związkowca w szkoleniu to nie czynność doraźna