Dariusz Koźlenko: Wszystkie

1 listopada 2019 r.

Czas plagiatorów. Facebook i Instagram nauczyły nas udostępniania i kopiowania cudzych treści, utwierdzając w złudnym przekonaniu, że tak wolno