Artur Grabek

artur.grabek@infor.pl

Informacje o autorze

Dziennikarz działu Życie Gospodarcze|Kraj. Autor materiałów poświęconych edukacji, szkolnictwu wyższemu oraz nauce. Wcześniej dziennikarz polityczny Dziennika Polska Europa Świat oraz stały współpracownik tygodnika Newsweek Polska, zajmujący się tematyką społeczną. Zadeklarowany przeciwnik Karty Nauczyciela i obniżaniu standardów nauczania. Zwolennik dofinansowywania nauki i wprowadzenia bonu edukacyjnego.

Artur Grabek: Wszystkie

14 lutego 2012 r.

Uczelnie śledzą losy absolwentów. Nie zawsze w sposób rzetelny