Luiza Klimkiewicz: Wszystkie

28 lipca 2016 r.

Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

28 kwietnia 2015 r.

Komentarz do ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

15 stycznia 2015 r.

Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma