Mariusz Nowik: Wszystkie

18 lutego 2017 r.

W niemieckim mundurze wykradł plany Wału Atlantyckiego i dowodził oddziałem AK. O Kazimierzu Leskim opowiada syn