Maciej Suchorabski

Maciej Suchorabski

maciej.suchorabski@infor.pl

Maciej Suchorabski: Wszystkie

26 września 2018 r.

Ubezwłasnowolnienie osób niepełnosprawnych: ONZ rekomenduje uchylenie przepisów