Ewa Szadkowska: Wszystkie

10 lutego 2020 r.

Adwokatura apeluje o wycofanie się z ustawy kagańcowej