Tomasz Zalewski: czas pracy

17 grudnia 2012 r.

Ruchomy czas pracy w 2013 roku? Do firmy we wtorek na 8, a w środę na 6