Marcin Nagórek: wierzyciel

29 lutego 2020 r.

Nie można bez konsekwencji odwołać poręczenia umowy najmu

10 grudnia 2019 r.

Jeżeli uczestnik licytacji nie wpłacił ceny w terminie, traci rękojmię

9 lipca 2019 r.

Za spłacanie tylko jednego wierzyciela grozi odpowiedzialność

12 października 2018 r.

Omyłkowo przelaną sumę da się odzyskać od gminy

22 lipca 2018 r.

Wierzytelności: Rekompensata należy się od każdej niezapłaconej faktury