Marcin Nagórek: firmy

27 września 2019 r.

Powiązanie osobowe między płatnikami nie przesądza o oskładkowaniu zlecenia

6 sierpnia 2019 r.

Niepodjętej uchwały nie da się zaskarżyć

9 lipca 2019 r.

Za spłacanie tylko jednego wierzyciela grozi odpowiedzialność