Zdaniem posłów, ustawianie meczów musi być tak samo rygorystycznie zwalczane jak doping. Rezolucja Parlamentu wzywa rządy i organizacje sportowe do przyjęcia polityki „zero tolerancji” wobec korupcji w sporcie. Organizacje sportowe zostały wezwane do opracowania kodeksu postępowania dla wszystkich zawodników i personelu pomocniczego.

Kodeks - według posłów - powinien przedstawiać zagrożenia i wprowadzać zakaz manipulowania meczami. Powinien również nakładać obowiązek zgłaszania informacji o wszelkich próbach ustawiania meczów. Dlatego - zdaniem posłów - należy stworzyć odpowiedni mechanizmem ochrony informatorów.

Parlament wezwał też Komisję Europejską, aby nakłoniła państwa członkowskie do zawarcia w ich prawie karnym jednoznacznych przepisów dotyczących zjawiska ustawiania meczów. Ponadto Parlament chce, aby Komisja zacieśniła współpracę z krajami spoza Unii, określanymi mianem "rajów bukmacherskich".