Artykuły na temat: "umowa"

Przy umowie dowodowej wskazana ostrożność

10 grudnia 2019 r.

Ustawodawca, przywracając od 7 listopada 2019 r. do kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) tzw. procedurę gospodarczą, wprowadził nową instytucję – umowę dowodową (art. 4589 par. 1 k.p.c.). – To rodzaj umowy procesowej, dotyczącej postępowania sądowego. Przedsiębiorcy mogą się umówić, że wyłączają określone dowody w postępowaniu, w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy – wyjaśnia Katarzyna Matyja z kancelarii AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

TSUE: Obowiązek zapłaty składek adwokackich nie wynika z umowy

10 grudnia 2019 r.

W ten sposób Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie skierowane przez sąd w Belgii. Powstało ono z powodu wątpliwości co do właściwości tego sądu do rozstrzygnięcia konfliktu między izbą adwokacką w Dinant a jednym z należących do niej adwokatów o zapłatę składek. Kwota sporu wynosiła ponad 7 tys. euro – były to zaległości za lata 2013–2015. Wcześniej prawnik składki opłacał, mimo że od wielu lat mieszkał we Francji.

WSA: Cesja umowy nie wymaga korekty VAT

13 listopada 2019 r.

Sprzedawca nie musi korygować faktury zaliczkowej, gdy w wyniku cesji umowy przedwstępnej zmienia się osoba kupującego – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zastrzeżenia dotyczące projektu czasami lepiej przemilczeć

7 listopada 2019 r.

W trakcie realizacji zlecenia dla jednego z klientów podwładny poinformował kontrahenta o swoich zastrzeżeniach dotyczących procesu tworzenia owego projektu. Zgodnie z umową zawartą między pracodawcą a klientem pracownik nie miał obowiązku wskazywania kontrahentowi uchybień w projekcie (za kontakty z nim odpowiadała inna osoba).

Ponad tysiąc pracodawców podpisało z Grupą PZU umowy na zarządzanie PPK

26 października 2019 r.

Ponad tysiąc pracodawców, zatrudniających łącznie ponad pół miliona pracowników, podpisało z Grupą PZU umowy na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - poinformował PAP prezes PZU Paweł Surówka. Na współpracę z PZU zdecydowały się m.in. firmy PKN Orlen, Grupa Energa, Coca-Cola.

Bez umowy nie ma rodzinnego domu pomocy

23 października 2019 r.

Organizacja pożytku publicznego lub osoba fizyczna, która chce prowadzić rodzinny dom pomocy, musi mieć podpisaną umowę z gminą, na terenie której jest jego siedziba.

Umowy z biurami rachunkowymi do poprawy

14 października 2019 r.

Powinny być aneksowane już dawno, ale mało kto o to zadbał. I teraz jest pytanie: czy księgowa przy rozstaniu musi wygenerować JPK na żądanie.