Artykuły na temat: "PIK PRACY"

Pensjami zatrzymać odpływ urzędników

5 września 2019 r.

W 2020 r. średnie wynagrodzenie w służbie cywilnej wzrośnie o 360 zł i wyniesie 6360 zł. Najwięcej na odmrożeniu kwoty bazowej zyskają osoby najlepiej zarabiające.

Były parlamentarzysta jest pracownikiem chronionym

30 lipca 2019 r.

Rafał M. był zatrudniony w Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w B. na stanowisku lekarza starszego asystenta, specjalisty chirurgii onkologicznej. Od grudnia 1998 r. pełnił funkcję dyrektora szpitala, natomiast w 2005 r. został wybrany posłem na Sejm. W plebiscytach startował jeszcze dwukrotnie, uzyskując mandat senatora. W tym czasie korzystał z urlopu bezpłatnego, ale tylko przez ostatnie dwa lata zasiadania w Senacie: od 2013 r. do końca kadencji, tj. do listopada 2015 r. Po tym dr M. wrócił do szpitala jako jego dyrektor.

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło emigrację

25 lipca 2019 r.

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości, takich jak Wielka Brytania i Niemcy - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie Narodowego Banku Polskiego "Polacy pracujący za granicą w 2018 r."

"Wykwalifikowana siła robocza" dla Niemiec? Dlaczego Ukraińcy nie palą się do wyjazdu

16 lipca 2019 r.

W Polsce mieszka około 1 mln 300 tys. Ukraińców. W ciągu ostatnich 5 lat stali się oni najliczniejszą grupą cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do pracy. Od 2020 roku Niemcy wprowadzają nowe regulacje, które pozwolą osobom spoza UE na podjęcie legalnej pracy. Spytaliśmy więc Ukraińców, czy chcą jechać do Niemiec, czy jednak wolą pozostać w Polsce?

Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy o pracę. Liczy się podstawa preferencji

11 lipca 2019 r.

Przedsiębiorca zatrudnia na podstawie umowy o pracę obcokrajowców, m.in. narodowości ukraińskiej. Z uwagi na wymagającą sytuację na rynku pracy zdecydował się zamieszczać w zawieranych z nimi umowach postanowienia umożliwiające im zamieszkanie w posiadanych przez siebie nieruchomościach, i to po cenach niższych niż rynkowe. Pracownik z własnych środków będzie płacić część czynszu za mieszkanie oraz opłat za media.

Pracodawcy, szykujcie się: Nadchodzi „Generacja C”

2 lipca 2019 r.

Millenialsi, Pokolenie Y czy Z? Jak twierdzą eksperci, te pojęcia nie odzwierciedlają tego, co łączy młodych pracowników i absolwentów wchodzących na rynek pracy. Zdecydowanie lepiej tę społeczność opisuje pojęcie generacji C, nazwanej tak od słowa „Connected” (ang. połączeni). Bo to właśnie doświadczenie ciągłego „połączenia”, funkcjonowania w sieci i utrzymywania relacji przez Internet definiuje tę grupę znacznie lepiej niż data urodzenia.