Był kandydatem klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Sławomir Cenckiewicz urodził się 20 lipca 1971 r. w Gdyni. Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego na podstawie rozprawy pt. "Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956-1968)" (praca obroniona z wyróżnieniem rektora). W styczniu 2003 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy pt. "Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna" (promotorem był prof. Roman Wapiński).

W latach 2003-2006 był adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001-2006 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Od lipca do listopada 2006 r. pracował w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W lutym 2007 r. objął stanowisko Naczelnika w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, które pełnił do września 2008 r.

W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach Ludowego Wojska Polskiego, komunistycznych tajnych służb, polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej, oporu i ruchu antykomunistycznego w PRL.

Prowadził badania naukowe w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Był dwukrotnym stypendystą Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (w 2000 i 2004 r.). W 2000 r. otrzymał grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W latach 2005-2007 był stypendystą Free Speech Foundation w Chicago. W latach 2003-2005 był sekretarzem redakcji rocznika naukowego "Niepodległość". Od 1999 r. jest również członkiem Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią.

Jest autorem około 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Opublikował wiele książek, m.in. "Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", "Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna", "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" (wspólnie z Piotrem Gontarczykiem), "Sprawa Lecha Wałęsy" oraz "Śladami bezpieki i partii. Studia. Źródła. Publicystyka", "Gdański Grudzień ’70", "Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)", "Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991", "Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów", "Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005" (jako współautor) i "Prezydent Lech Kaczyński (2005-2010)" (jest współautorem).

22 lipca 2006 r. minister obrony narodowej Radosław Sikorski powołał Sławomira Cenckiewicza na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Funkcję tę pełnił do 30 października 2006 r. W tym czasie pełnił też funkcję doradcy wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza - pełnomocnika ds. organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

5 stycznia 2016 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał Cenckiewicza na stanowisko dyrektora CAW i Pełnomocnika MON ds. Reformy Archiwów Państwowych. 4 czerwca br. Sławomir Cenckiewicz został dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego.

W 2007 r. prezydent Lech Kaczyński przyznał Sławomirowi Cenckiewiczowi Srebrny Krzyż Zasługi. (PAP)