W ramach funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 rozliczyliśmy 525,8 mld zł; z tego dofinansowanie UE wyniosło 331,5 mld zł – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydatki certyfikowane do KE to 94,7 mld euro. Resort przekazał też, że w ramach perspektywy 2021-2027 uruchomiono 1,22 tys. naborów o fundusze europejskie o budżecie 167,5 mld zł. Beneficjenci złożyli 26,24 tys. wniosków o dofinansowanie.

W ramach naborów na fundusze europejskie na lata 2014-2020 beneficjenci złożyli 200,48 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę 939,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE, jaka wynikała z tych umów, to 583,1 mld zł, co stanowiłoby 166,4 proc. alokacji – podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Umowy na dofinansowanie

Z informacji prasowej resortu wynika, że podpisanych zostało ponad 103 tys. umów na dofinansowanie na kwotę 595 mld zł. Wydatki kwalifikowane, jakie wynikały z tych umów, to 466,2 mld zł, a wynikające z nich dofinansowanie UE wyniosło 362,5 mld zł.

„Ostatecznie ta kwota została jeszcze pomniejszona o oszczędności z zakończonych już projektów, dofinansowanie UE wynosi więc 353,8 mld zł (101 proc. alokacji)" – czytamy w informacji prasowej MFiPR.

Rozliczenia krajowe

Resort podał, że na poziomie krajowym zostało rozliczone 525,8 mld zł, z czego dofinansowanie UE to 331,5 mld zł, czyli 94,6 proc. alokacji.

„Certyfikowaliśmy do KE wydatki na 94,7 mld euro. W tym dofinansowanie UE to 78 mld euro (99 proc. alokacji)” – czytamy w informacji resortu.

Wydatki kwalifikowane

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało też, że kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 243,5 mld zł, w tym dofinansowanie 187,6 mld zł. Resort podał, że podpisanych zostało 2 301 umów o dofinansowanie. Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 54 mld zł, a wkład UE – 42,8 mld zł, co stanowi 14,5 proc. alokacji.

„Na obecnym etapie wdrażania środków polityki spójności perspektywy 2021-2027 istotnym beneficjentem udzielonego wsparcia jest szeroko rozumiany sektor samorządowy” – podało MFiPR w informacji prasowej. „Dotychczas z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi JST podpisano ponad 1,1 tys. umów o dofinansowanie (połowa podpisanych umów opiewających na prawie 13,3 mld zł” - dodano.

Resort podał, że kolejną „silnie wspieraną grupą” są przedsiębiorcy, z którymi podpisano ok. 900 umów, w ramach których przyznano 7,6 mld zł wsparcia unijnego.