Sejm przegłosował utrzymanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8 proc. i 23 proc. w roku 2023 z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność i uzależnienie ich utrzymanie po 1 stycznia 2024 r. od przekroczenia przez sumę wydatków na obronność 3 proc. PKB.

Rozwiązanie to znalazło się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za nowelą głosowało 300 posłów, czterech było przeciwnych, a 144 wstrzymało się od głosu.

Nowela zakłada kontynuację stosowania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek podatku od towarów i usług w 2023 r. z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność.

Wprowadzane tą nowelą zmiany w ustawie o VAT zakładają wprowadzenie od 2024 r. mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek VAT. Mechanizm ten ma być skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych (jeżeli przekroczą 3 proc. PKB mechanizm zostanie utrzymany).

Podwyższone o 1 pkt proc. stawki podatku VAT będą stosowane w oparciu o nowy mechanizm począwszy od 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma precyzyjnie zdefiniowanych w projekcie wydatków na obronność będzie wyższa niż 3 proc. wartości PKB.

(ISBnews)