Artykuły na temat: "prawo pracy 2019"

17 października 2019 r.

Pracownik może kwestionować nie tylko wypowiedzenie, lecz także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

23 marca 2019 r.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia [WZORY, PRZYKŁAD, TERMINY]