Artykuły na temat: "partnerstwo publiczno-prywatne"

2 lipca 2008 r.

Będzie mniej biurokracji przy partnerstwie publiczno-prywatnym