Artykuły na temat: "kapitał zapasowy"

19 maja 2018 r.

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT