Artykuły na temat: "gospodarka komunalna"

8 listopada 2011 r.

Rada gminy za dużo wymaga od firmy odbierającej odpady komunalne

26 października 2011 r.

Cen za odbiór śmieci nie można ustalać dowolnie