Artykuły na temat: "budżet samorządu"

20 kwietnia 2018 r.

Liczba uczniów w czerwcu nie może określać wysokości dotacji przekazywanej w wakacje

10 czerwca 2017 r.

Tylko niewykonanie budżetu w całości uzasadnia brak absolutorium dla wójta