Kontakt

Centrum Reklamy

Michał Krukowski Dyrektor ds. sprzedaży e-mail: michal.krukowski@infor.pl


Robert Głodek Z-ca dyrektora ds. online e-mail: robert.glodek@infor.pl


Ogłoszenia/komunikaty


Mariusz A. Zarzycki Kierownik Działu Sprzedaży tel. kom. 519 061 309 e-mail: mariusz.zarzycki@infor.pl


e-mail: reklama@infor.pl