statystyki

Podatki

Krajowa Administracja Skarbowa

wróć do działu: Podatki »

urzędnik

Krajowa Administracja Skarbowaźródło: ShutterStock

Od 1 marca 2017 roku ściąganiem podatków i bezpieczeństwem finansów państwa zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to organ podporządkowany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.

KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  •  izby administracji skarbowej (16)
  • urzędy skarbowe (400)
  • urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej- nadzoruje wykonywanie zadań przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych – ich kompetencje związane są m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych).

Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w urzędach skarbowych, które pozostały w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Prawo dla specjalisty