statystyki

Medycyna

rejestr usług medycznych

wróć do działu: Medycyna »

To system ewidencji wszystkich świadczeń zdrowotnych i związanych z ich udzielaniem usług wykonywanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz m.in. przez:

  • - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • - indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.

Do rejestrowania i monitorowania zdarzeń medycznych zachodzących w systemie ochrony zdrowia służy:

  • - Centralny rejestr usług medycznych prowadzony przez Ministra Zdrowia,
  • - Wojewódzki rejestr usług medycznych – prowadzony przez wojewodę,
  • - Terenowy rejestr usług medycznych – prowadzony przez jednostki organizacyjne, które wskazuje i których obszar działania określa wojewoda.

Zakłady opieki zdrowotnej są obowiązane dokumentować udzielanie usług medycznych w książeczce usług medycznych lub kuponie wolnym, który jest wydawany osobie nie mogącej okazać książeczki usług medycznych. Książeczka taka zawiera numer identyfikacyjny pacjenta. Nie zastępuje ona jednak dokumentu uprawniającego do bezpłatnej opieki zdrowotnej przy korzystaniu z usług publicznych placówek medycznych.Dane i informacje gromadzone w rejestrach usług medycznych, przekazywane przez podmioty udzielające usług medycznych, są udostępniane organom administracji rządowej, organom samorządowym, podmiotom, które utworzyły publiczne placówki zdrowotne oraz podmiotom finansującym udzielanie tych usług.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty