statystyki

Medycyna

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

wróć do działu: Medycyna »

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich. Oznacza to, że w trakcie czasowego pobytu na terenie innego państwa Unii Europejskiej, w razie choroby, wypadku lub sytuacji, w której brak dostępu do konkretnej usługi zdrowotnej wiązałby się z koniecznością powrotu do kraju, posiadacz karty ma prawo do opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli kraju, w którym przebywa.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
  • 2 miesiące jest ważna EKUZ w przypadku wyjazdów turystycznych,
  • Przez 5 lat karta zachowuje ważność w przypadku emerytów i rencistów,
  • Z końcem roku szkolnego i akademickiego traci ważność EKUZ wydana studentom i uczniom kształcącym się w innych państwach UE.

EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, zastępując formularze: E 110, E 111, E 119 i E 128. W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest od 1 stycznia 2006 r. Po tej dacie można posługiwać się wyłącznie kartą, gdyż wydane wcześniej formularze E 111 straciły ważność.Osoby, które planują wyjazd do innego państwa członkowskiego, powinny wcześniej złożyć wniosek o wydanie karty do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ. Jest ona wydawana w 80 miejscach w kraju, czyli nie tylko w głównych oddziałach funduszu, ale także w ich delegaturach położonych w mniejszych miejscowościach. Wniosek można otrzymać w oddziale lub delegaturze, a także pobrać ze stron internetowych funduszu (www.nfz.gov.pl). Należy do niego dołączyć także dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. aktualnie podstemplowana przez pracodawcę książeczka ubezpieczeniowa, druk ZUS poświadczający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, aktualna książeczka studencka. Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ. Można to zrobić osobiście, pocztą lub faksem.

W praktyce karta najczęściej jest wydawana już w dniu złożenia wniosku. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych fundusz ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, EKUZ nie zostanie wydany. Na wniosek osoby ubiegającej się o kartę może ona być do niego wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę. Formalności związane z wydaniem EKUZ najlepiej załatwić dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. Wynika to z tego, że dla turystów karta jest ważna tylko przez dwa miesiące. Jedynie emeryci i renciści otrzymują ją na 5 lat. W przypadku studentów uczących się na terenie innych państw UE karta obowiązuje do końca roku akademickiego, a dla uczniów zachowuje swoją ważność do końca roku szkolnego.EKUZ nie jest jednak dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach Unii Europejskiej. W trakcie pobytu za granicą kartę należy okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia (lekarzowi lub administracji szpitala). W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z kartą.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

  • - Decyzja Komisji Administracyjnej Nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343, poz. 9).
NAPISZ DO
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Centrala
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
tel. 572-60-00
faks 572-63-33
www.nfz.gov.pl

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
tel. (71) 797-91-00
faks (71) 797-93-25
www.nfz-wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
tel. (52) 325-27-00
faks (52) 325-27-09
www.nfz-bydgoszcz.pl
Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 46/48
tel. 056 65-82-600
faks 056 65-82-621
Delegatura we Włocławku:
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 42
tel. (54) 411-22-03,
faks (54) 411-22-07

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 531-05-00, -01, -02
faks (81) 531-05-28
www.nfz-lublin.pl

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
tel. (68) 328-76-00
faks (68) 328-76-57
www.nfz-zielonagora.pl

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
tel. (42) 94-88, 275-40-30
www.nfz-lodz.pl

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
ul. Ciemna 6, tel. (12) 298-81-00
ul. Batorego 24, tel. (12) 298-83-00
ul. Racławicka, tel. (12) 298-84-00
faks (12) 430-64-40
www.nfz-krakow.pl
e mail: nfz@bci.krakow.pl

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel. (22) 582 84 40 do 43
www.nfz-warszawa.pl
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole, ul. Głogowska 37
tel. (77) 402-01-00, 402-01-02
www.nfz-opole.pl

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8
tel. (17) 852-81-24, 852-86-18
faks (17) 852-86-19
www.nfz-rzeszow.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
tel. (85) 745-95-00
faks (85) 745-95-39
www.nfz-bialystok.pl

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
tel. (58) 321-86-98, 321-86-35
faks (58) 321-85-15
www.nfz-gdansk.pl

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
tel. (32) 735-17-00
www.nfz-katowice.pl

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
tel. (41) 343-03-24, 343-06-14
faks (41) 343-04-90, 362-90-72
www.nfz-kielce.pl

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. (89) 532-74-14
faks (89) 533-91-74
www.nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15
tel./faks: (61) 850 60 00
(61) 850 61 02
adres do korespondencji:
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
www.nfz-poznan.pl

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
tel. (91) 425-10-00
faks (91) 425-11-88
www.nfz-szczecin.pl
Delegatura:
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze)
tel. (94) 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60
faks (94) 341-54-22
e-mail:koszalin@nfz-szczecin.pl

Prawo dla specjalisty