statystyki

Medycyna

czas pracy pracowników służby zdrowia

wróć do działu: Medycyna »

Czas pracy pracowników służby zdrowia

Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Od tej zasady są wyjątki:

  • - 8 godzin na dobę i 42 godziny tygodniowo – nie może przekraczać czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych,
  • - 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin i 15 minut tygodniowo – nie może przekraczać czas pracy w zakładach (pracowniach) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego - fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów,
  • - 6 godzin na dobę i przeciętnie 31 godzin 30 minut na tydzień – nie może przekraczać czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami.

W ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy logopedom posiadającym wyższe wykształcenie pedagogiczne i przedszkolne w zakresie logopedii, pracownikom z wyższym wykształceniem w dziedzinie wychowania fizycznego ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji, a także instruktorom gimnastyki leczniczej ze średnim wykształceniem w zakresie wychowania fizycznego prowadzącym zajęcia z zakresu kinezyterapii przysługuje 6 godzin na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i na przygotowywanie się do tych zajęć. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę (z wykluczeniem pracowników, których wymiar czasu pracy jest mniejszy niż 7 godzin i 35 minut na dobę). Jednak w takiej sytuacji rozkład czasu pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień (w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 tygodnie), a w stosunku do pracowników technicznych, gospodarczych i obsługi – przeciętnie 42 godzin na tydzień. W przypadku pracownic w ciąży oraz pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4 czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, chyba że wyrażą zgodę na jego wydłużenie.Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty