Łukasz Sobiech: prawo administracyjne

26 sierpnia 2009 r.

Rola samorządów przy regulacji sprzedaży alkoholu i zapobieganiu uzależnieniom