Katarzyna Bartman: działalność gospodarcza

6 marca 2009 r.

"Brakuje usług wsparcia dopasowanych do potrzeb osób samozatrudnionych"