T.B: zatrudnienie

14 stycznia 2013 r.

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców uważa, że poziom bezrobocia zależy od przedsiębiorców