Ewa Ivanova: samorząd terytorialny

3 czerwca 2013 r.

Warszawa zapłaci za bezczynność w sprawie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu Bieruta

30 października 2012 r.

Umowy PPP nie wpłyną na dług publiczny

23 października 2012 r.

Umowy wynajmu mieszkania socjalnego tylko na czas określony