Ewa Ivanova: nieruchomości

3 czerwca 2013 r.

Warszawa zapłaci za bezczynność w sprawie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu Bieruta

15 listopada 2012 r.

Notariusze: akt notarialny niezbędny przy przekształceniu lokalu