Ewa Ivanova: dane osobowe

20 marca 2015 r.

Policja bezprawnie udostępnia dane osobowe obywateli

17 czerwca 2014 r.

Wojskowy kontrwywiad nie chce ujawnić, jak często sięgał po billingi