Mgm: przychody

25 sierpnia 2009 r.

Czy wartość aportu może stanowić przychód z działalności