Michał Jarosik: Wszystkie

8 września 2010 r.

Za jakich pracowników nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy