Michał Jarosik: prowadzenie działalności gospodarczej