Izabela Zawacka: Wszystkie

11 października 2018 r.

Upływ terminu obowiązywania postanowień układu zbiorowego wymaga wypowiedzeń zmieniających