Agnieszka Lisiecka: Wszystkie

16 września 2008 r.

Czy nowy pracodawca może przejąć pracownika z zaległym urlopem

26 sierpnia 2008 r.

Czy złożenie odwołania do sądu oznacza odmowę przyjęcia nowych warunków pracy

15 lipca 2008 r.

W jaki sposób zwolniony pracownik może starać się o ponowne zatrudnienie