Magdalena Sobczak: Wszystkie

16 września 2018 r.

Przy przekazaniu drugiej raty na ZFŚS można już skorygować kwotę odpisu