Dorota Twardo: Wszystkie

7 stycznia 2010 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2010 roku wzrosło o 41 zł