Arkadiusz Jaraszek: Wszystkie

26 lutego 2010 r.

"Każdy sędzia powinien mieć swoją kancelarię"