Marta Pionkowska: Wszystkie

18 listopada 2011 r.

Brak możliwości używania auta jest szkodą

17 listopada 2011 r.

Zgodnie z ustawą pośrednik przy zakupie nieruchomości musi mieć uprawnienia