Piotr Warsza: Wszystkie

14 października 2016 r.

Już za trzy miesiące analiza danych porównawczych. Ceny transferowe objęte kontrolą