Patrycja Dudek: PCC

30 maja 2018 r.

Co było wyłączone z PCC, nie może podlegać daninie