Agnieszka Bobowska: prawo autorskie

1 lutego 2011 r.

Umieszczanie w sieci zdjęć wymaga zgody fotografa